فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب: خلاصه کتاب های ناب رشته مدیریت

%d8%ac%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa

خلاصه کتاب های ناب رشته مدیریت

خلاصه کتاب های ناب رشته مدیریت کامل ترین خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (رویکردی پژوهشی) تألیف دکتر سید محمد مقیمی دانلود کامل ترین خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (رویکردی پژوهشی) تألیف دکتر سید محمد...