فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

برچسب: خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان

%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a7%d9%86-1

کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان ))

کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان )) کاملترین خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت (( دکتر علی رضائیان )) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در ۲...