فایل برتر - جزوات ناب رشته مدیریت

قوانین سایت

قوانین سایت

جزوات شخصی رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی مختص ایشان و filebartar.ir و birmodir.ir می باشد

در تهیه این جزوات ناب و عالی زمان بسیار و زحمات فراوانی کشیده شده و بهای آن پرداخته شده است در غیر این صورت استفاده از محصولات قانوناً و شرعاً غیر مجاز و حرام می باشد و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، سایر محصولات سایت نیز صرفاً جنبه بازاریابی از فروشگاههای مجاز را دارد و تضمینی بابت محتوای محصولات نمی دهد.